slide_0000_Layer 3
slide_0000_sommer 2010 135
slide_0001_IMG_0236

Supervision

Supervision

din succes afhænger af dit fundament

Supervision: Professionelt, fagligt og menneskeligt overskud

 

Vi tilbyder ledere og medarbejdere et fagligt og professionelt løft.

Supervision giver dig og dine kollegaer ny inspiration og lyst til udfordrende opgaver i arbejdet med mennesker. Der skal være helhed og sammenhæng, derfor skal supervisionen altid være afstemt med virksomhedens eller afdelingens mål og værdier. Det skaber sammenhæng, trivsel og fælles retning i det relationelle arbejde.

Hvad kan vi arbejde med?
Supervision giver dig mulighed for at blive klogere på de vigtige spørgsmål og udfordringer fra jobbet. Det kan f.eks. dreje sig om

 • Borgerkontakt/kundekontakt/pårørende kontakt
 • Håndtering af etiske dilemmaer og følelsesmæssige krav
 • Samarbejdet og kommunikationen.
 • Trivsel
 •  Implementering af faglige metoder og tilgange

Metode

Vi arbejder med forskellige typer dialog, refleksion og feedback, som kan inspirere dig til løsninger på aktuelle spørgsmål, og give ny generel indsigt for alle deltagere. Vi sætter sammen rammen med et sæt spilleregler.

En gruppestørrelse på 6-8 personer er optimal for os men andet er også muligt. Det taler vi om.

Varighed vil ofte være 2 timer, skal der lidt teoretiske oplæg ind er 3 timer mere hensigtsmæssigt.

Supervision kan godt foregå på tværs af forskellige faggrupper. Men hvad der er hensigtsmæssigt i det enkelte tilfælde er forskelligt og noget vi har en dialog om inden start og sammensætning af hold.

Supervision støtter arbejdsfællesskabet og samarbejdet og forståelse for forskelligheder.

 Dagens emner aftales i fællesskab. Enten ved at prioritere emnerne i starten af hver session, eller ved at en koordinator forhører sig blandt deltagerne i ugen op til supervisionen, og på det grundlag prioriterer 2 – 3 emner.

I supervisionen har alle deltagere en aktiv rolle. Hvis du ikke har en sag på, vil du typisk indgå i ”reflekterende team” eller, hvor du, sammen med resten af gruppen stiller dine tanker, ideer og erfaringer til rådighed for fokuspersonen. Yderligere vil det oftest være lærerigt for alle at deltage, idet der i forlængelse af den enkelte sag vil være en drøftelse i gruppen om sagens mere almene karakter, og øvrige kollegaer ofte kan nikke genkendende til casen.


Du bestemmer selv hvor meget du vil åbne dig. Supervision er jo ikke terapi. Det handler om dine arbejdsopgaver og de udfordringer, du oplever. Nogle gange drejer det sig om, hvordan du bliver påvirket af opgaven, og der kan selvfølgelig komme ting på spil, som drejer sig om personlige værdier, etik og følelser. Vi kan ikke komme uden om, at dette spiller ind, når vi arbejder med menneskers udvikling og trivsel. Supervisor er opmærksom på, at åbenheden i gruppen er afstemt med den tillid der er. Tillid, tryghed og åbenhed vokser oftest gennem flere supervisioner.

team-tegning-min

Supervision for medarbejdere

Supervision gør det muligt at blive klogere på egen adfærd. Når vi arbejder med mennesker, bliver vi aldrig færdige med at udvikle os – fordi vi i høj grad bruger os selv i arbejdet, og fordi vi indgår i nye relationer hele tiden som kræver nyt og andet af os. Vi indgår til stadighed i relationer, som påvirker os, og vi forandrer os over tid både personligt og professionelt og får nye indsigter og erfaringer på de opgaver, muligheder og udfordringer, som arbejdet indebærer. Supervision kan sætte både den personlige-professionelle udvikling, samarbejdet og opgaverne i et nyt perspektiv – og anvise nye handlemuligheder.

Faglig og personlig udvikling, sparring og feedback med fokus på at handle mere kvalificeret i det relationelle arbejde og hvile mere i det.

 

Supervision for ledere og ledergrupper

På basis af organisationspsykologisk teori og metode, samt egen ledelseserfaring sættes der fokus på ledelsesfaglige spørgsmål og udvikling af ledergrupper.

Vi kan bl.a. hjælpe med at:

 • Navigere i forandringsprocesser, håndtere modstand og krydspres
 • Udvikle dine relationer til medarbejdere, lederkollegaer og egne ledere
 • Sikre din egen og medarbejdernes trivsel
 • Udvikle din personlige ledelsesstil
 • At lede med hjertet og stå fast på samme tid.
 • At have medfølelse som leder og være autentisk.
 • Når en leder også er et helt menneske.
 • Hvordan bruger vi hinanden i ledergruppen bedre.
 • At skabe et ”sikkert rum” i ledergruppen

Er du nysgerrig på mere om supervision så kontakt mig for et uforpligtende møde så vi finder den rette løsning for dig og din afdeling/virksomhed.